CIT ESTOŃSKI W 2022 ROKU

Od 2022 r znacząco zmienią się warunki korzystania z ryczałtu od dochodów spółek (zwanego również CIT-em Estońskim).

Najważniejsze zasady funkcjonowania CIT-u Estońskiego w 2022 roku przedstawiamy poniżej:

  • Łączne opodatkowanie CIT+PIT dla małych podatników–20%.
  • Łączne opodatkowanie CIT+PIT dla podatników innych niż mali–25%.
  • Podmioty uprawnione: spółki z o. o., spółki akcyjne, spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, proste spółki akcyjne.
  • Spółka nie może posiadać praw w innych podmiotach.
  • Udziałowcami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne (również nierezydenci), które nie posiadają praw w fundacjach, trustach lub podobnych podmiotach.
  • Przychody pasywne (wierzytelności, odsetki, poręczenia, gwarancje) muszą stanowić mniej niż 50% przychodów spółki.
  • Spółka musi zatrudniać co najmniej 3 osoby nie będące udziałowcami ani akcjonariuszami (3 pełne etaty lub umowy zlecenia, gdy wydatki to co najmniej 3 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie).
  • Obowiązek uiszczenia podatku od różnicy między wynikiem podatkowym a bilansowym u podmiotów przechodzących na estoński CIT – tzw. „korekta wstępna” – zostanie odłożony w czasie lub nawet całkowicie zniesiony, jeśli podatnik będzie opodatkowany w tej formie dłużej niż przez 4 lata.
  •  Termin powiadomienia o wyborze ryczałtu: do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany tym podatkiem.     

Więcej informacji znajdą Państwo w TUTAJ lub w Przewodniku Ministerstwa Finansów.