Od dn. 01.01.2022 zmianie ulegną limity dopuszczalnych transakcji gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) oraz pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

Czytaj Więcej