TERMINY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W PPK W 2023 R.

Przypominamy, że:

1. Do 28.02.2023 roku pracodawcy mają obowiązek poinformować swoich pracowników i zleceniobiorców o automatycznym zapisie do PPK, dotyczy to osób między 18 a 55 roku życia, również tych, którzy już wcześniej zrezygnowali z programu.

2. Od 1.03.2023 roku można złożyć rezygnację z uczestnictwa w PPK. W innym przypadku pracownicy i zleceniobiorcy zostaną automatycznie zapisani do programu.

3. Od 1.04.2023 roku pracownikom i uprawnionym zleceniobiorcom zostaną naliczone i pobrane składki od wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2023r. (w przypadku braku rezygnacji z PPK).

Więcej informacji poniżej:
https://www.biznesinfo.pl/od-1-marca-kilka-milionow-polakow-dostanie-nizsze-wyplaty-mgs-311222

https://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/pracownicy/5637454,ppk-od-1-marca-2023-r-autozapis-rezy...