ZMIANY W PIT-2 OD 01.01.2023

Formularz PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Od 2023 roku będzie go można składać nawet do trzech miejsc, z których podatnik uzyskuje przychód. Od tego roku będą go mogli złożyć nie tylko zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale również umowy zlecenie i umowy o dzieło. Nowy formularz będzie można składać w dowolnym momencie.

UWAGA: przypominamy, że podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki. Następuje to w drodze złożenia nowego oświadczenia.

Poniżej znajdą Państwo szczegółową instrukcję wypełniania nowej wersji PIT-2. Formularz w formacie PDF można pobrać na naszej stronie internetowej, w zakładce "Dokumenty".