01.04.2023 AUTOMATYCZNY ZAPIS DO PPK

W 2023 roku mijają pierwsze cztery lata od utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zgodnie z ustawą o PPK oznacza to, że 1 kwietnia 2023 r. zostanie uruchomiony tzw. autozapis. Obowiązkowo zostaną nim objęci wszyscy pracownicy w wieku 18 – 55 lat, którzy w marcu 2023 r. nie złożą deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Wcześniej złożone deklaracje o rezygnacji straciły ważność z dniem 28.02.2023 r. Nowa deklaracja o rezygnacji musi być złożona w terminie pomiędzy 1 marca a dniem wypłaty wynagrodzenia w marcu.

W przypadku braku rezygnacji z PPK, od 01.04.2023 roku pracownikom i uprawnionym zleceniobiorcom zostaną naliczone i pobrane składki od wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2023 r.

Osoby, które obecnie już są uczestnikami PPK nie muszą ponownie się zapisywać.

Wzór rezygnacji z uczestnictwa w PPK mogą Państwo pobrać na naszej stronie internetowej:

https://bkep.pl/dokumenty/ppk

Więcej informacji na temat PPK znajdą Państwo na stronie:

https://www.mojeppk.pl/