PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Dokumenty związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
Obowiązują zarówno przy umowie zlecenie jak i umowie o pracę, w przypadku osób obowiązkowo podlegającym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Więcej informacji na stronie: www.mojeppk.pl