UMOWA O PRACĘ

Poniżej znajdą Państwo wzory dokumentów niezbędnych przy zatrudnieniu pracownika na umowę o pracę, oraz podczas trwania zatrudnienia. Przypominamy, że czas na zgłoszenie pracownika do ZUS upływa 7. dnia od momentu zawarcia umowy.

obowiązkowe
przy podpisywaniu UMOWY

Wzory dokumentów,
które będą niezbędne aby zatrudnić pracownika i zgłosić go do ZUS.

DOBROWOLNE
PRZY PODPISYWANIU UMOWY

Wzory dokumentów, które pracownik może złożyć pracodawcy jeśli chce lub jeśli ma do tego prawo.

w trakcie trwania
zatrudniania

Wzory dokumentów, które mogą przydać się w trakcie trwania zatrudnienia pracownika.