01.07.2021 - ROZSZERZENIE OBOWIĄZKU PROWADZENIA KAS ONLINE

Z dniem 1 lipca 2021 zostanie rozszerzony obowiązek prowadzenia kas fiskalnych online. Począwszy od tej daty będzie on dotyczył również świadczenia usług:
  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • budowlanych,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych,
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.
Kolejny, ostatni etap rozszerzania obowiązku prowadzenia kas online ma nastąpić 01.01.2023 r., kiedy zostaną nim objęci wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.