23.04.2021 mija termin na wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Przypominamy, że zbliża się termin wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych przez mikroprzedsiębiorców.
  • Najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r. podmioty tego rodzaju zobowiązane są do do podpisania z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK.

  • Następnie, najpóźniej do 10 maja 2021 r. należy podpisać umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników firmy.
Ustawa przewiduje uproszczenie dla podmiotów zatrudniających do 9 osób.
Jeśli wszystkie zatrudnione osoby złożą deklarację rezygnacji z wpłat do PPK - nie ma konieczności zawierania umowy o zarządzanie. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia 10 osób lub więcej, będzie zwolniony z obowiązku podpisywania tylko drugiej z umów.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzania Planów Kapitałowych znajdą Państwo na stronie PPK.