NOWE OBOWIĄZKI DLA UŻYTKOWNIKÓW KAS FISKALNYCH

Wśród zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu pojawiły się dwa nowe obowiązki dla użytkowników kas fiskalnych.

1. Od 01.01.2022 r. każdy przedsiębiorca korzystający z kasy fiskalnej będzie miał obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych w miejscach, w których „działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana” (w szczególności w lokalu przedsiębiorstwa, poza tym lokalem lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego). W ustawie nie wskazano kar za niezapewnienie tej możliwości, przedsiębiorcy nie spełniający tego wymogu nie będą jednak mogli skorzystać z szybszej ścieżki zwrotu podatku VAT i stracą możliwość do rozliczania się z podatku VAT kwartalnie.

2. Od 01.07.2022 r. wchodzi w życie obowiązek integracji kasy online z terminalem płatniczym. Wobec tego każdy przedsiębiorca korzystający z kasy online, który przyjmuje płatności za pośrednictwem terminala płatniczego, będzie zobowiązany do zintegrowania tych urządzeń. Za niedopełnienie tego obowiązku będzie groziła kara pieniężna w wysokości 5000 zł.

Należy podkreślić, że o ile każda kasa online posiada protokół pozwalający na integrację z terminalem, o tyle nie każdy terminal da się zintegrować z kasą. Oznacza to, że prawdopodobnie część przedsiębiorców będzie musiała wymienić terminal, co oznacza dodatkowe koszty.  Dotyczy to jednak wyłącznie podatników korzystających z kas online.

Jednocześnie w przepisach o PIT i CIT zostanie wprowadzona ulga, która pozwoli przedsiębiorcom odliczyć wydatki na zakup oraz obsługę terminali.