OD 01.07.2021 ZMIANA REGUŁ ROZLICZANIA E-COMMERCE W UNII EUROPEJSKIEJ

Od 1 lipca 2021 r. całkowicie zmieniają się zasady rozliczania e-commerce w całej Unii Europejskiej.

Wprowadzane zmiany dotyczą tzw. Wewnątrzwspólnotowej Sprzedaży Towarów na Odległość (WSTO), przez którą należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych z terytorium jednego państwa Unii Europejskiej do innego kraju Unii Europejskiej, jeżeli nabywcą jest osoba fizyczna lub podatnik nie rozliczający WNT.

Zgodnie z nowymi przepisami, po przekroczeniu limitu 10.000 EUR (42.000 zł) dostawca ma obowiązek rejestrować się na VAT we wszystkich krajach unijnych, do których wysyła towary, albo w systemie OSS, który pozwala na rozliczanie podatku należnego we wszystkich krajach UE. To drugie rozwiązanie wymaga złożenia deklaracji VIU-R do Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

Limit 10.000 EUR dotyczy łącznej sprzedaży typu WSTO do wszystkich krajów UE. Po jego przekroczeniu rejestracji należy dokonać najpóźniej do 10 dnia miesiąca, w którym przekroczono limit. W przypadku, kiedy limit został przekroczony w ciągu roku, a dniem wejścia w życie nowych przepisów, VIU-R należy złożyć przed dn. 01.07.2021.