POLSKI ŁAD - TYLKO MIESIĄC NA ODZYSKANIE NADPŁACONYCH SKŁADEK

Zgodnie z projektem Polskiego Ładu, podatnik będzie miał tylko miesiąc na to, żeby wystąpić o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Przesłanie wniosku w tej sprawie będzie możliwe wyłącznie przed upływem miesiąca od terminu na złożenie rocznego zeznania PIT, tzn. od 30 kwietnia. Oznacza to, że nadpłacone składki będzie można odzyskać tylko w maju. Prawdopodobnie oznacza to również, że nieodzyskane w tym terminie składki przepadną bezpowrotnie - również w sytuacji, kiedy nadpłata wyniknie ze złożonej korekty rocznego zeznania PIT.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule opublikowanym przez dziennik.pl.