TARCZA ANTYKRYZYSOWA: MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O ZWROT CIT I PIT ZA 2019 ROK

Aktualna wersja tarczy antykryzysowej daje możliwość ubiegania się o zwrot podatków CIT i PIT za 2019 rok. Z możliwości tej można skorzystać pod dwoma warunkami:

  • firma musi mieć odnotowaną stratę za rok 2020;
  • wykazany przychód za rok 2020 musi być przynajmniej o 50% niższy od przychodu za 2019.

Po spełnieniu tych warunków można złożyć korektę deklaracji za rok 2019, uwzględniając w niej stratę z roku 2020 (maksymalnie do kwoty 5 mln złotych).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższym artykule:

https://gospodarka.dziennik.pl/podatki/artykuly/8059178,covid-19-koronawirus-ulga-podatkowa-zwrot-podatku-tarcza-antykryzysowa.html