TERMIN SKŁADANIA CIT-8 WYDŁUŻONY DO 30 CZERWCA

29.03.2021 w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, zgodnie z którym termin na złożenie deklaracji CIT-8 za rok podatkowy zakończony pomiędzy 01.12.2020 a 28.02.2021 został przedłużony do 30 czerwca 2021 r. Analogicznie wydłużono termin zapłaty podatku wynikającego z zeznania. Termin ten jest jednakowy dla wszystkich podmiotów opłacających CIT, bez względu na to, czy posiadają status przedsiębiorcy.

Ponadto, przedłużony został termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2020: 
  • dla jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit - o 3 miesiące;
  • dla jednostek sektora finansów publicznych - o 1 miesiąc.
Z treścią rozporządzeń MF można zapoznać się tutaj i tutaj.