WNIOSEK O NIESTOSOWANIE MECHANIZMU POBIERANIA ZALICZEK

Obowiązująca od 9 marca 2022 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedłuża terminy do pobrania i przekazania przez płatnika zaliczki na PIT.

Przepisy ustawy przedłużają terminy do pobrania i przekazania przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od dochodów ze stosunku pracy, emerytury i renty oraz umów zlecenia w części stanowiącej nadwyżkę kwoty zaliczki obliczonej zgodnie z nowymi zasadami (obowiązującymi od 1.01.2022 r.) nad kwotą zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami ustawy obowiązującymi do 31.12.2021 r. Przedłużony termin przekazania tej nadwyżki do US nie został w przepisach rozporządzenia określony jako konkretna data, będzie on bowiem upływał w miesiącu, gdy kwota zaliczki obliczona zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2021 r. będzie wyższa od zaliczki zgodnej z przepisami z r. 2022.

Zasady te mają być stosowane do wszystkich wynagrodzeń do kwoty 12.800 zł. W praktyce ich stosowanie może prowadzić do tego, że wynagrodzenie otrzymywane "na rękę" w ciągu roku będzie wprawdzie wyższe, ale przy rozliczeniu rocznym będzie trzeba zapłacić wszystkie odroczone zaliczki, co może stanowić znaczną kwotę.

Pracownik, który nie życzy sobie, żeby przy obliczaniu jego wynagrodzenia stosowano powyższy mechanizm powinien złożyć sporządzony na piśmie wniosek o niestosowanie mechanizmu pobierania zaliczek (wzór tego wniosku można pobrać TUTAJ).