WYNAGRODZENIE MINIMALNE I STAWKA GODZINOWA W 2023 R.

W 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wzrośnie w dwóch etapach:
  • od 1 stycznia 2023 do wysokości 3490 zł,
  • od 1 lipca 2023 do wysokości 3600 zł.
W tych samych terminach podwyższona zostaje również minimalna stawka godzinowa:
  • od 1 stycznia 2023 do kwoty 22,80 zł,
  • od 1 lipca 2023 do kwoty 23,50 zł.