ZUS ODBIERZE NIENALEŻNE ŚWIADCZENIA Z ODSETKAMI

18.09.2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nowymi przepisami, ZUS może wystąpić o zwrot nienależnego świadczenia wraz z odsetkami, naliczonymi od momentu rozpoczęcia pobierania pieniędzy. Dotyczy to zarówno zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, renty jak i wcześniejszej emerytury.

Nowe prawo dotyczy wszystkich osób pobierających nienależne świadczenie, nie tylko tych, które w celu jego uzyskania umyślnie wprowadziły ZUS w błąd. Według serwisu prawo.pl, ZUS - mając wiedzę, że doszło świadczenie jest wypłacane nienależnie albo w nienależnej wysokości – będzie mógł zwlekać z wystąpieniem o jego zwrot do końca okresu przedawnienia, czyli przez 5 lat.