NOWE LIMITY PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH

W związku z wprowadzoną w ramach Polskiego Ładu zmianą ustawy Prawo Przedsiębiorców, od dn. 01.01.2022 limit dopuszczalnych transakcji gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) zostanie obniżony z 15.000 do 8.000 zł brutto. Transakcje powyżej tej kwoty dokonane inaczej niż za pośrednictwem rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Polski Ład wprowadza również zmianę w ustawie o prawach konsumenta, zgodnie z którą konsument ma obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego jeżeli kwota transakcji przekracza 20.000 zł. Nowelizacja nie przewiduje sankcji dla konsumentów w przypadku niezastosowania się do wskazanego wymogu. Natomiast przedsiębiorcy, którzy przyjmą zapłatę od konsumenta w wysokości przekraczającej dozwolony limit bez pośrednictwa rachunku, będą mieli obowiązek rozpoznania przychodu w kwocie zapłaty otrzymanej bez pośrednictwa rachunku. Oznacza to, że będą musieli wykazać ten przychód podwójnie.